Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Wysoka

im. A. Bederskiego

89-320 Wysoka
ul. Plac Powst. Wlkp. 16
tel./faks .0672871017

Adres email biblioteki:

biblioteka.wysoka@op.pl

 

Bibliotekarze: mgr Katarzyna Pyszka, Bernadeta Wilk

 

czynna od poniedziałku do piątku 9.00 do 17.00

w soboty od 9.00 do 12.00

w okresie wakacyjnym od poniedziałku do piątku  9.00 do 16.00
 
Filia Biblioteczna
Bądecz
89-320 Wysoka
tel. 0672871823
Bibliotekarz-Karolina Gornowicz

 

czynna poniedziałek od 9.00 do 17.00

środa 9.00 - 15.00

czwartek 10.00 - 16.00

 

 

 


 

REGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. A. BEDERSKIEGO W WYSOKIEJ

 

  


 

Regulamin czytelni internetowej do pobrania:    

 

REGULAMIN CZYTELNI INTERNETOWEJ „IKONKA”

W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W WYSOKIEJ

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Ze stanowisk komputerowych zainstalowanych w Czytelni Internetowej mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby, po wcześniejszym porozumieniu z dyżurującym  bibliotekarzem.

 2. Czytelnia internetowa posiada trzy stanowiska komputerowe, wyposażone w łącze internetowe oraz oryginalne oprogramowanie.

 3. Czytelnia internetowa IKONKA czynna jest w godzinach pracy Biblioteki Publicznej.

 

II. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Osoby korzystające z Czytelni Internetowej  wpisywane są do zeszytu odwiedzin. W zeszycie zawarte są dane: data , godzina, rozpoczęcie pracy ,numer stanowiska komputerowego, informacje o poszukiwanych materiałach, a po skończeniu pracy- godzinę jej zakończenia. Czytelnik dobrowolnie przekazuje swoje imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania.

 2. Dane osobowe podane przez osoby korzystające z Czytelni Internetowej  podlegają ochronie prawnej na podstawie Ustawy z dnia 29.08 1997r o ochronie danych osobowych.

 3. Dane osobowe, podane przy rejestracji w zeszycie Czytelni Internetowej wykorzystywane są jedynie do celów statystycznych i naukowych.

 4. Dane osobowe czytelników przechowywane są zgodnie z zasadami obowiązującej  w Bibliotece Polityki Bezpieczeństwa w siedzibie: Biblioteki Publicznej im. A. Bederskiego  89-320 Wysoka ul. Plac Wolności 1

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ

 

 1. Stanowiska komputerowe służą do celów edukacyjnych (np. : pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych itp.). Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.

 2. Użytkownik winien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera  i programu.

 3. Dyżurujący bibliotekarz służy poradą w korzystaniu ze stanowisk komputerowych oraz w wyszukiwaniu informacji, nie ma jednak obowiązku obsługiwanie użytkownika lub udzielaniu mu stałej pomocy.

 4. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych oraz wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców dystrybutorów oprogramowania i danych, w tym niedozwolone jest: a)  pobieranie wszelkich plików muzycznych, filmów i innych, które stanowią własność autorska               b)  pobieranie oprogramowania z Internetu                                                                                              c) przeglądanie stron pornograficznych i o tematyce erotycznej oraz propagujących przemoc.

 5. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.

 6. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian już w istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych oraz kopiowania na nośniki programów komputerowych będących własnością biblioteki.

 7. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości  i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad następuje natychmiastowe przerwanie sesji użytkownika.

 8. Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 60 min. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze czas ten może zostać wydłużony. W przypadku większej liczby chętnych do skorzystania ze stanowiska komputerowego – czas może być skrócony do 30 minut.

 9. Użytkownicy mogą dokonywać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurującego bibliotekarza .

 10. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się jedna osoba ( w wyjątkowych sytuacjach dwie osoby) .

 11. Użytkownicy są zobowiązani  posługiwać bardzo ostrożnie sprzętem komputerowym i nośnikami danych, a wszystkie dostrzeżone uszkodzenia sprzętu, nośników lub programów komputerowych – niezwłocznie zgłaszać dyżurującemu bibliotekarzowi.

 12. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność materialna i finansową za powstałe z ich winy uszkodzenia sprzętu komputerowego lub oprogramowania.

  

IV. ZAPISYWANIE DANYCH I WYDRUKI

 1. Zapisywanie jakichkolwiek dokumentów na dyskach komputerów jest zabronione.

 2. Do zapisania dokumentów Czytelnicy korzystają nieodpłatnie z nośników dostępnych w bibliotece (dyskietka, pen-drive itp.) Nie dozwolone jest korzystanie z prywatnych nośników danych .

 3. Istnieje możliwość korzystania z drukarki – po uiszczeniu opłaty ustalonej przez dyrektora.

 

 V. KOŃCOWE UWAGI

 1. W Czytelni Internetowej nie wolno spożywać posiłków.

 2. Podczas korzystania ze stanowisk komputerowych należy zachować ciszę.

 3. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych.

 4. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 5. Osoby nie stosujące się do Regulaminu mogą być pozbawione prawa do korzystania z Czytelni Internetowej.

 


Pogoda

Radio

Bramka SMS

Sonda

Księga gości

Powiadamiacz

Artykuły

Najpopularniejsze teksty

Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Wysokiej

Czasopismo "Nasza Wysoka"

Bractwo Kurkowe w Wysokiej

Bank Spółdzielczy w Wysokiej

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile

Urząd Miasta i Gminy Wysoka

 

 

 

KONTAKT

 

Ośrodek Upowszechniania Kultury

w Wysokiej

ul. Plac Powstańców Wielkopolskich 16

89-320 Wysoka

tel. / faks 067 - 287-10-17

oukwysoka@op.pl

 

administrator strony

admin@naszawysoka.pl

 

Copyright by Ty Szablony