– Teatr HAK

Teatr „HAK” działający przy Ośrodku Upowszechniania Kultury w Wysokiej istnieje od  8  lat. Scenariusze pisze i reżyseruje założycielka teatru „HAK” Halina Knajdek.  Scenografie przygotowuje Violetta Reysowska. Aktualnie aktorami są uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej.

Teatr dał szanse rozwoju i prezentacji artystycznych talentów już 200 młodym aktorom. Dla wielu z nich doświadczenie nabyte w „HAKu” jest inspiracją do dalszego, kreatywnego myślenia i działania teatralnego. Ale teatr jest propozycją dla wszystkich uczniów, nie tylko uzdolnionych pod tym względem. Od początku swego istnienia uczy jak żyć i pokonywać dylematy moralne. Charakterystyczne dla każdego spektaklu jest przesłanie, że w życiu warto czynić dobro.

Na przestrzeni tych ośmiu lat teatr odniósł wiele sukcesów, uczestnicząc w wielu konkursach na szczeblu gminnym, rejonowym, powiatowym a nawet ogólnopolskim. W swoim dorobku posiada:

23 złote maski, 8 srebrnych masek, 1 brązową maskę, 2 wyróżnienia oraz wiele indywidualnych nagród autorskich bądź instruktorskich.

Uczestniczył w przeglądach teatrów czy konkursach m. innymi w Krajence, Pile, Lipce, Czarnkowie, Złotowie, Kaczorach, Tarnogrodzie. Teatr został zaproszony do udziału w Międzynarodowych Spotkaniach Teatralnych  „Pinokio” 2003 oraz „Pinokio” 2004 w Złotowie. Uświetnił też uroczyste obchody 84 Rocznicy Wyzwolenia Miasta w Szamocinie.

Trzy lata temu zrodziła się myśl, aby dzieci mogły zaprezentować swoje spektakle nie tylko na konkursach, ale także w ramach działalności charytatywnej. Dlatego też przedstawiły spektakl „Zła dobra godzina” chorym dzieciom w Szpitalu Specjalistycznym w Pile oraz w Domu Dziecka w Kijaszkowie. Wystąpił tez dla emerytów oraz na imprezach organizowanych dla szkoły czy środowiska.

OsiągnięciaTeatru HAK

w roku 2007 teatr zdobył srebrną maskę – Przegląd Teatrów Dziecięcych w Krajence (szczebel wojewódzki)

I miejsce- Przegląd Teatrów Szkolnych- Piła

I miejsce XXV Czarnkowski Forum Teatrów Szkolnych- Czarnków

 

Za spektakl „ Bajki rozśmieszajki „ teatr otrzymał od Europejskiego Centrum Bajek w Pacanowie nominację i zaproszenie do udziału w V Festiwalu kultury Dziecięcej- Pacanów 2007 . Reprezentował województwo wielkopolskie w I Spotkaniu Mistrzów Teatru.

Z dniem 1 maja br. swoją pracę instruktorską z teatrem „HAK” zakończyła Pani Halina Knajdek, a jej miejsce zajęła Pani Violetta Reysowska.

Dnia 6 stycznia w Święto Trzech Króli oraz 22 stycznia dzieci z teatru „ Hak” wystawiły przedstawienie jasełkowe w naszym kościele. Spotkały się z aplauzem parafian. Dzieci wystąpiły w składzie: M. Korczak, M. Figurska, M. Milewska, A. Cybulska, N. Osesek, V. Ciesielska, P. Kolanowska, W. Staśto, O. Nijak, K. Staśto, G. Michalski, K. Kulpa, M. Walczyk, H. Banach, P. Sołowiej, a gościnnie J. Szafranek – Ożga i Sz. Wojciechowski. Dzieci przygotowała Violetta Reysowska.

GALERIA


No Images found.

Back to top