Jesteśmy skromną grupą teatralno-muzyczną. Kochamy bawić się, śmiać, występować, rozśmieszać innych oraz śpiewać.

Członkowie teatru:
Zuzanna Wiśniewska – uczennica ZS im. St. Staszica w Pile
Joanna Depta – uczennica ZS im. St. Staszica w Pile
Monika Ciachera – uczennica ZS im. St. Staszica w Pile
Jagoda Jagodzińska – uczennica ZSE w Pile

Samuel Hubenthal  – uczeń ZS im. St. Staszica w Pile

Wszystko pod okiem Pani Karoliny Gornowicz pochodzącej z Osieka, która również, oprócz szkoły wyższej, jest absolwentką ZS im. St. Staszica w Pile o profilu humanistyczno- medialnym.


OsiągnięciaTeatru ZaCni

w roku 2017

  • udział w Przeglądzie Teatrów Szkolnych w Wysokiej
  • udział w Przeglądzie w ramach XXXIV Wiejskich zespołów  Teatralnych w Śmiłowie
  • udział w Przeglądzie Kabaretów w Wysokiej  pt.” Popołudnie na wesoło”

GALERIA


No Images found.

Galeria wideo