By ocalić od zapomnienia

Obrazek przedstawia logotypy Ministerstwa, flagę oraz godło Polski

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” 

 

Projekt pn.  „Ocalić od zapomnienia – odnowienie miejsca pamięci w Górach Wysockich” zrealizowany przez Miasto i Gminę Wysoka w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury dobiegł końca.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu miejsce kaźni w Górach Wysckich zostało zrewitalizowane i właściwie zabezpieczone.

Przeprowadzono prace naprawcze i renowacyjne przy pomniku, na terenie wokół zrealizowano  prace agrotechniczne i porządkowe, wykonano trawniki, położono nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Zamontowano również oświetlenie i monitoring, a dla zwiedzających ustawiono ławki oraz tablice informacyjne poświęcone tragicznym wydarzeniom w Górach Wysockich i pamięci poległym tam mieszkańcom gminy Wysoka, które  będą również edukować i uczyć młode pokolenie o rodzimej historii i  korzeniach.

Realizację projektu zakończyły obchody upamiętniające 83. rocznicę mordu mieszkańców gminy w

Górach Wysockich z udziałem przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, zakładów pracy, szkół i mieszkańców.

23 października br. odbyła się Msza św. w kościele parafialnym w Wysokiej w intencji pomordowanych, montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów miejscowej Szkoły Podstawowej, były tez przemówienia. Delegacje złożyły też wiązanki i zapaliły znicze na cmentarzu, przy mogile pochowanych bohaterów.

24 października mieszkańcy gminy wspólnie z burmistrzem Arturem Kłyszem, rodzinami pomordowanych i przedstawicielami różnych lokalnych instytucji udali się w Góry Wysockie, gdzie posadzili 19 drzew upamiętniających 19 ofiar hitlerowskiego reżimu.

Wartość robót wykonanych w ramach projektu wyniosła 159 999,81 zł, w tym dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”  –  111 999,87 zł.