Zdjęcie przedstawia dziewczynkę podczas warsztatów fotograficznych w OUK

Warsztaty fotograficzne

Instruktor: Sylwia Misztal

Do sekcji fotograficznej działającej przy Ośrodku Upowszechniania w Wysokiej należą dzieci z klas 4-8 ze SP w Wysokiej. Grupa zajmuje się fotografią z zamiłowania, tworząc piękne zdjęcia studyjne, jak i w plenerze.

Na zajęciach prowadzonych w formie warsztatów dzieci poznają takie dziedziny fotografii jak: martwa natura, portret, praca ze światłem, zasady obsługi aparatu, ekspozycja. Warsztaty umożliwiają młodzieży rozwijanie swojej kreatywności, wrażliwości na piękno i uczą nowego spojrzenia na świat. Towarzyszą Ośrodkowi Upowszechniania Kultury w organizowanych imprezach dokonując profesjonalnej fotorelacji.

Zdjęcie przedstawia dziewczynkę podczas warsztatów fotograficznych w OUK