I Ogólnopolski Konkurs Chórów On-line Wysoka 2020 – przedłużenie terminu zgłoszeń!

UWAGA! CHÓRY! Duże zainteresowanie konkursem nagrań w oparciu o istniejące materiały z koncertów i prób „I OKCHO WYSOKA 2020” sprawiło, iż przedłużamy termin zgłoszeń do 30.11.2020 (23:59). Lista zakwalifikowanych chórów pojawi się na naszych stronach oraz facebooku 01.12.2020. Przesłuchania konkursowe odbędą się 3.12.2020 – 4.12.2020. Ogłoszenie wyników pozostaje zgodnie z planem 06.12.2020.
Drodzy Przyjaciele muzyki chóralnej.
Mamy wielką przyjemność zaproszenia Was do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Chórów On-line Wysoka 2020. To niecodzienne wydarzenie ma za zadanie aktywizację środowiska chóralnego, które w obecnych czasach przeżywa poważny kryzys działalności. Niech ta nowa formuła przesłuchań będzie dla Państwa chociaż namiastką tego, co mogliśmy jeszcze niedawno przeżywać razem.
Organizatorami konfrontacji, które odbędą się w dniach 03-04 grudnia z ogłoszeniem wyników 6 grudnia są: Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej, Polska Agencja Muzyczna, Miasto i Gmina Wysoka. Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Pilski Eligiusz Komarowski. Serdecznie Państwa zapraszamy.
 

Główne założenia konkursu

to propagowanie muzyki chóralnej, aktywizacja środowiska chóralnego, popularyzacja literatury chóralnej, upowszechnianie wysokiej kultury muzycznej, promocja Miasta Wysoka, promocja Powiatu Pilskiego. Przesłuchania obędą się w kategoriach:

A. Chóry mieszane (powyżej 25 osób)
A1. Chóry kameralne (do 25 osób)
A2. Zespoły wokalne (do 12 osób)
B. Chóry męskie
C. Chóry żeńskie
D. Chóry dziecięce
E. Chóry seniorów (powyżej 56 roku życia)
F. Chóry kościelne

Warunki uczestnictwa

Konkurs ma formę konfrontacji zespołów na podstawie przesłanych plików video. Występ zespołu oceniany jest w oparciu o walory audio otrzymanego materiału audio-wizualnego. Prezentacja powinna spełnić klika kryteriów:

 • zgłoszenie powinno zawierać 2 dowolne utwory. Utwory mogą być wykonane a cappella lub z akompaniamentem. Maksymalny czas prezentacji to 10 minut. Organizatorzy sugerują nadsyłanie utworów o zróżnicowanej stylistyce i charakterze,
 • prezentacja video programu konkursowego w rozdzielczości min. 720p z wyraźnie słyszalnym dźwiękiem audio,
 • nagrania mogą, ale nie muszą pochodzić z koncertów, zawierać reakcję publiczności – jak oklaski. Mogą stanowić dwa oddzielne pliki,
 • link do plików z nagraniem po przesłaniu na „chmurę” (np. wetransfer, google drive, dropbox itp.) należy udostępnić organizatorom za pomocą formularza zgłoszeniowego,
 • maksymalny łączny rozmiar plików video to 2GB,
 • dla usprawnienia procesu kwalifikacji rekomenduje się przesłanie wraz z video – w jednym linku – zdjęcia zespołu/chóru wraz z partyturami zgłoszonych utworów.
 • link do nagrania wysyłamy poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej
 • wpłata akredytacyjna za udział chóru w 1 kategorii wynosi 650 zł. Wybór dodatkowych kategorii to koszt 325 zł. Dowód wpłaty prosimy przesłać mailem na adres okchowysoka@gmail.com (w przypadku niepomyślnej kwalifikacji zwracamy opłatę)
 • lista zakwalifikowanych chórów zostanie ogłoszona w dniu 01.12.2020 na stronach PAM oraz OUK Wysoka

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY

W dniach 03-04 grudnia odbędą się przesłuchania konkursowe I Ogólnopolskiego Konkursu Chórów On-line Wysoka 2020. Po zakończeniu przesłuchań jury w składzie: prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska, prof. dr hab. Janusz Stanecki, prof. dr hab. Przemysław Pałka dokona oceny nadesłanych prezentacji. Stosując ocenę pasmową dokona analizy prezentacji pod kątem wszystkich elementów dzieła muzycznego. W każdej kategorii zostaną przyznane dyplomy:

 • Złoty Dyplom – 90 – 100 punktów,
 • Srebrny Dyplom – 80 – 90 punktów,
 • Brązowy Dyplom – 70 – 80 punktów,

Jury przyzna także Nagrody Specjalne I Ogólnopolskiego Konkursu Chórów On-line Wysoka 2020.

 • GRAND PRIX – Nagroda Polskiej Agencji Muzycznej za najwyższy poziom artystyczny – 2000zł,
 • Nagroda Burmistrza Miasta Wysoka za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego,
 • Nagroda Starosty Pilskiego dla najlepszego chóru dziecięcego,
 • Nagroda Dyrektora Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej dla najlepszego dyrygenta,

Ogłoszenie wyników zostanie udostępnione na stronach internetowych Polskiej Agencji Muzycznej oraz OUK Wysoka 06.12.2020r.

W przypadku małej ilości zgłoszeń – organizatorzy mają prawo odwołać konkurs. Wówczas opłata akredytacyjna zostanie zespołom zwrócona.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin