II Ogólnopolski Konkurs Chórów On-line „O Crux Ave” – Wysoka 2021

II Ogólnopolski Konkurs Chórów On-line „O Crux Ave” - Wysoka 2021 konkurs muzyki pasyjnej

Drodzy Przyjaciele muzyki chóralnej.

Pierwsza edycja konfrontacji chórów w oparciu o przesłane pliki video, która zakładała dowolność wyboru repertuaru skupiła łącznie 17 zespołów z całej Polski. Innowacyjna formuła konkursu wygenerowana na zapotrzebowanie dzisiejszych czasów udowodniła jak bardzo brakuje nam wspólnych wydarzeń artystycznych. To niecodzienne wydarzenie nie tylko uaktywniło środowisko chóralne, ale też wzbogaciło przestrzeń mediów społecznościowy o jakże deficytową w dzisiejszym świecie kulturę wysoką.

II Ogólnopolski Konkurs Chórów Online „O Crux Ave” – Wysoka 2021 to propozycja konfrontacji zespołów w obszarze muzyki pasyjnej. Utwory chóralne, których tematyką jest męka i śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu stanowią bardzo ważne ogniwo w historii muzyki. Są nośnikiem wyjątkowych doznań – nasyconych często ogromnym ładunkiem emocjonalnym. Organizatorami konfrontacji, które odbędą się 5 kwietnia są: Parafia pw. Najświętszej Marii Panny Różańcowej w Wysokiej, Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej, Miasto i Gmina Wysoka, Polska Agencja Muzyczna.

Główne założenia konkursu

to propagowanie muzyki chóralnej, aktywizacja środowiska chóralnego, popularyzacja literatury chóralnej, upowszechnianie wysokiej kultury muzycznej w obszarze muzyki sakralnej, promocja Miasta Wysoka, promocja Powiatu Pilskiego. Przesłuchania obędą się w kategoriach:

Chóry mieszane (powyżej 25 osób)
A1. Chóry kameralne (do 25 osób)
A2. Zespoły wokalne (do 12 osób)
B. Chóry męskie
C. Chóry żeńskie
D. Chóry dziecięce
E. Chóry seniorów (powyżej 56 roku życia)
F. Chóry kościelne

Warunki uczestnictwa

Konkurs ma formę konfrontacji zespołów na podstawie przesłanych plików video. Występ zespołu oceniany jest w oparciu o walory artystyczne. Prezentacja powinna spełnić klika kryteriów:

 • zgłoszenie powinno zawierać 2 utwory sakralne w tym minimalnie jeden o tematyce pasyjnej. Utwory mogą być wykonane a cappella lub z akompaniamentem. Maksymalny czas prezentacji to 10 minut,
 • akceptujemy nagrania wykonane za pomocą smartfona
 • prezentacja video programu konkursowego w rozdzielczości min. 720p z wyraźnie słyszalnym dźwiękiem audio,
 • nagrania mogą, ale nie muszą pochodzić z koncertów, zawierać reakcję publiczności – jak oklaski. Mogą stanowić dwa oddzielne pliki,
 • link do plików z nagraniem po przesłaniu na „chmurę” (np. wetransfer, google drive, dropbox itp.) należy udostępnić organizatorom za pomocą formularza zgłoszeniowego,
 • maksymalny łączny rozmiar plików video to 2GB,
 • dla usprawnienia procesu kwalifikacji rekomenduje się przesłanie wraz z video – w jednym linku – zdjęcia zespołu/chóru wraz z partyturami zgłoszonych utworów.
 • link do nagrania wysyłamy poprzez formularz zgłoszeniowy
 • wpłata akredytacyjna za udział chóru w 1 kategorii wynosi 500 zł. Wybór dodatkowych kategorii to koszt 250 zł. Dowód wpłaty prosimy przesłać mailem na adres okchowysoka@gmail.com (w przypadku niepomyślnej kwalifikacji zwracamy opłatę)
 • lista zakwalifikowanych chórów zostanie ogłoszona w dniu 01.04.2021 na stronach PAM, OUK Wysoka, Parafii NMP Różańcowej w Wysokiej oraz facebooku wydarzenia

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I NAGRODY

W dniu 5.04.2021 o godzinie 12:00 zostanie udostępnione nagranie z przesłuchaniem na podstawie którego o godzinie 18:00 jury w składzie: prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska, prof. dr hab. Janusz Stanecki, prof. dr hab. Stanisław Krawczyński przedstawi wyniki konfrontacji. Stosując ocenę pasmową dokona analizy prezentacji pod kątem wszystkich elementów dzieła muzycznego. W każdej kategorii zostaną przyznane dyplomy:

 • Złoty Dyplom– 90 – 100 punktów,
 • Srebrny Dyplom– 80 – 90 punktów,
 • Brązowy Dyplom– 70 – 80 punktów,

Jury przyzna także Nagrody Specjalne II Ogólnopolskiego Konkursu Chórów On-line „O Crux Ave” – Wysoka 2021.

 • GRAND PRIXNagroda ks. Proboszcza Parafii Najświętszej Marii Panny Różańcowej w Wysokiej
 • Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego,
 • Nagroda Dyrektora Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej dla najlepszego dyrygenta.

Ogłoszenie wyników zostanie udostępnione na stronach internetowych Polskiej Agencji Muzycznej, Parafii NMP Różańcowej w Wysokiej, OUK Wysoka oraz facebooku wydarzenia 5.04.2021r.

W przypadku małej ilości zgłoszeń – organizatorzy mają prawo odwołać konkurs. Wówczas opłata akredytacyjna zostanie zespołom zwrócona.