– Aktualności

W marcu odbyły się spotkania biblioteczne w filii w Bądeczu. Na zajęcia przyszli uczniowie klasy trzeciej, czwartej, piątej i szóstej. Temat zajęć brzmiał „ Przysłowia mądrością narodu” .  Uczniowie udzielili własnej interpretacji terminu „przysłowie”, po czym odszukali w słowniku definicji tego słowa. Poprzez zadania aktywizujące, krzyżówki, zagadki umysłowe pogłębiały wiedzę na temat przysłów. Nie zabrakło …

Read more Zajęcia z dziećmi w Bądeczu

Back to top