Dnia 25.04.2018 r. w Klubie Rozrywki Pokusa w Wysokiej odbył się II Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych. Imprezę rozpoczęła pani Katarzyna Pyszka , kierownik biblioteki, która powitała zgromadzonych gości  a wszystkim grupom teatralnym życzyła powodzenia.

Zespoły, które zaprezentowały swoje zdolności teatralne to :

– „Motylki” ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej pod opieką pani Katarzyny Banasik,

-„Stokrotki” ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej pod opieką pani Marty Strzelczyk,

-„Misie” z Przedszkola Parafialnego im. Jana Pawła II w Wysokiej pod opieką pani Aleksandr Barabasz,

-„Juniorki” ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Bądeczu pod opieką pani Joanny Jędrzejak,

-„Wesoła ferajna” ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej pod opieką pani Alicji Felcyn, pani Mirosławy Kozakiewicz oraz pani Emilii Kolman-Kłysz,

-grupa teatralna „Hak” działająca przy Ośrodku Upowszechniania Kultury w Wysokiej pod opieką pani Violetty Reysowskiej,

-zespół działająca przy Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wysokiej pod opieką pani Anny Fredrych oraz pani Agnieszki Banach,

– „Gimnazjalny Zespół Teatralny” ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej pod opieką pani Katarzyny Ziai.

Grupy teatralne oceniała komisja w składzie:

– Pani Ewa Wyrzykowska- przewodnicząca,

– Pani Teresa Ciężka-Szpera – członek,

-Pani Karolina Gornowicz.

Występy wszystkich zespołów teatralnych zostały nagrodzone statuetkami oraz dyplomami.

« 1 z 2 »