W dniach 27 i 29 listopada 2018r. w Filii Biblioteki Publicznej w Bądeczu miały miejsce lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkoły podstawowej w Bądeczu.  We wtorek bibliotekę odwiedzili najmłodsi uczniowie, a mianowicie klasy I i II. Zajęcia przygotowane specjalnie dla nich nosiły tytuł ,,Brzechwa dzieciom”. Najpierw dzieci musiały rozwiązać krzyżówkę, by dowiedzieć się czym będziemy się zajmować. Na wstępie wszyscy mieli okazję zapoznać się z portretem i krótką biografią znanego autora dziecięcych wierszy. Dzieci z ogromnym skupieniem słuchały czytanych wierszy, ale także z powodzeniem same je recytowały. Jak się okazało, doskonale znają ich treść.  Podczas zajęć uczniowie rozwiązywali rebusy, zagadki, czytali z podziałem na role i wiele innych. Zakończyliśmy lekcję pracą plastyczną, pt. portret Kaczki-Dziwaczki.
W czwartek w Bibliotece Publicznej odbyły się lekcje dla uczniów kl. IV-VI szkoły podstawowej w Bądeczu. Zajęcia nosiły temat – ,,Porównanie, epitet, metafora – zapoznać się z nimi pora”. Przygotowane lekcje miały na celu przypomnieć dzieciom znane już środki stylistyczne i ich funkcje oraz doskonalić umiejętność ich rozpoznawania w tekście. Po krótkim wprowadzeniu i przypomnieniu definicji wybranych środków stylistycznych w oparciu o słowniki, uczniowie przeszli do rozwiązywania powierzonych im zadań. Na lekcjach skupiliśmy uwagę na pracy z wierszem i dokonaniu jego analizy. Zadaniem dzieci było między innymi opisanie budowy wiersza, wskazanie rymów, metafor, epitetów, czy porównań. Zajęcia przebiegły bardzo aktywnie i w miłej atmosferze.