W marcu odbyły się spotkania biblioteczne w filii w Bądeczu. Na zajęcia przyszli uczniowie klasy trzeciej, czwartej, piątej i szóstej. Temat zajęć brzmiał „ Przysłowia mądrością narodu” .  Uczniowie udzielili własnej interpretacji terminu „przysłowie”, po czym odszukali w słowniku definicji tego słowa. Poprzez zadania aktywizujące, krzyżówki, zagadki umysłowe pogłębiały wiedzę na temat przysłów. Nie zabrakło również zabawy. Uczniowie dzięki kreatywności i własnej wyobraźni starali się zobrazować za pomocą mimiki i gestów niektóre z przysłów. Dzięki zaangażowaniu i dobrej zabawie na pewno część wiedzy na ten temat utkwiła im w pamięci.