– ouk.pracownik

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny ,,Moja ulubiona książka” został rozstrzygnięty!

Konkurs adresowany był do dzieci w wieku od 5 do 10 lat z terenu Gminy Wysoka.

Dziękujemy wszystkim dzieciom,  które podjęły wyzwanie i wykonały wspaniałe rysunki.

Komisja konkursowa miała twardy orzech do zgryzienia, aby wyłonić najlepsze prace. Jednak po długich debatach jury postanowiło nagrodzić następujące osoby:

I KATEGORIA: …

Read more Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. “Moja ulubiona książka”

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU

„LEGENDA WYSOKIEJ I OKOLIC”

 

Cele konkursu

– Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego działania uczniów.

– Rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego.
– Podnoszenie poziomu sprawności językowej w obszarze kultury języka.

– Promowanie osiągnięć uczniów.
– Tworzenie płaszczyzny uczestnictwa młodego człowieka w kulturze.

Organizator

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej.

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej.

Temat konkursu …

Read more Konkurs “Legenda Wysokiej i okolic”

Back to top