– II Ogólnopolski Konkurs Chórów On-line „O Crux Ave” Wysoka 2021 – Ogłoszenie wyników

5 kwietnia zakończył się II Ogólnopolski Konkurs Chórów On-line „O Crux Ave“ Wysoka 2021. Organizatorami konfrontacji byli: Parafia NMP Różańcowej w Wysokiej, Urząd Miasta i Gminy Wysoka, Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej oraz Polska Agencja Muzyczna. Innowacyjna formuła konfrontacji na podstawie nagrań chóralnych zgromadziła 27 zespołów chóralnych z całej Polski rywalizujących w 7 kategoriach. W Jury zasiadali wybitni polscy dyrygenci, chórmistrzowie, pedagodzy: prof. dr hab. Elżbieta Wtorkowska – Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, prof. dr hab. Stanisław Krawczyński – Akademia Muzyczna w Krakowie, prof. dr hab. Janusz Stanecki Akademia Muzyczna w Bydgoszczy.
 
Wydarzenie wsparł Polski Związek Chórów i Orkiestr.
Sponsorzy: Senator Henryk Stokłosa, Hjort Knudsen Polen.
 
Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem podsumowującym konkurs, zawiera ono m.in. wypowiedzi Jurorów oraz prezentację zespołów uhonorowanych nagrodami specjalnymi:
 
Protokół z przesłuchań:
 
Wyniki II Ogólnopolskiego Konkursu Chórów On-line „O Crux Ave“ Wysoka 2021.
 
A Chóry mieszane (powyżej 25 osób):
 
Cantores Carvatiani (Gorlice)
Dyrygent Anna Cisoń-Połeć
BRĄZOWY DYPLOM 79 pkt.
 
BEL CANTO (Jordanów)
Dyrygent – Ksenia Miśkiewicz
SREBRNY DYPLOM 81 pkt.
 
Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Dyrygent – Monika Mielko-Remiszewska
SREBRNY DYPLOM 88 pkt.
 
Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Dyrygent – Michał Sławecki
ZŁOTY DYPLOM 91 pkt.
 
A1 Chóry kameralne (do 25 osób):
 
Strzyżowski Chór Kameralny
Dyrygent – Grzegorz Oliwa
SREBRNY DYPLOM 82 pkt.
 
Cantabosco (Sokolniki Las)
Dyrygent – Laura Banacka-Sołek
BRĄZOWY DYPLOM 72 pkt.
 
Chór Kameralny „Ars Cameralis” (Kraków)
Dyrygent – Anna Sułkowska-Migoń
SREBRNY DYPLOM 83 pkt.
 
Arce Cantores (Gostynin)
Dyrygent – Michał Pilichowicz
BRĄZOWY DYPLOM 70 pkt.
 
A2 Zespoły wokalne (do 12 osób):
 
Vocore (Warszawa)
ZŁOTY DYPLOM 93 pkt.
 
Zespół Quadrans (Bydgoszcz)
Dyrygent – Agata Pufal
SREBRNY DYPLOM 83 pkt.
 
Zespół Wokalny Cantus (Osieczna)
Dyrygent – Tomasz Sowiński
BRĄZOWY DYPLOM 76 pkt.
 
Zespół Śpiewaczy Apertum Cor (Chór Parafii Matki Bożej Różańcowej w Katowicach Zadolu)
Dyrygent – Kamil Gojowy
BRĄZOWY DYPLOM 78 pkt.
 
B Chóry męskie:
 
Podkarpacki Chór Męski (Rzeszów)
Dyrygent – Grzegorz Oliwa
ZŁOTY DYPLOM 91 pkt.
 
C Chóry żeńskie:
 
Alla Fine (Poznań)
Dyrygent – Laura Stieler-Bilewicz
ZŁOTY DYPLOM 93 pkt.
 
Międzyszkolny Chór Żeński przy III Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku
Dyrygent – Anna Olszewska
ZŁOTY DYPLOM 97 pkt.
 
Zespół Wokalny Ale Cantare (Zamość)
Dyrygent – Barbara Rabiega
SREBRNY DYPLOM 81 pkt.
 
Żeński Zespół Wokalny (Bydgoszcz)
Dyrygent – Szymon Thiesler
BRĄZOWY DYPLOM 78 pkt.
 
Chór Kameralny ” Vox Altisono” (Jordanów)
Dyrygent – Ksenia Miśkiewicz
SREBRNY DYPLOM 88 pkt.
 
Miejski Chór Dziewczęcy LOGOS (Świnoujście)
Dyrygent – Dorota Naklicka
SREBRNY DYPLOM 89 pkt.
 
D Chóry dziecięce:
 
Chór Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu
Dyrygent – Jakub Jurdziński
SREBRNY DYPLOM 86 pkt.
 
Chór Dziewczęcy Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego
Dyrygent – Laura Stieler-Bilewicz
ZŁOTY DYPLOM 90 pkt.
 
Chór „Szafranowe Nutki” (Czudec)
Dyrygent – Dominika Sanecka
BRĄZOWY DYPLOM 73 pkt.
 
F Chóry kościelne:
 
Chór Kameralny BEATITUDO (Chorzów)
Dyrygent – Krzysztof Dudzik
SREBRNY DYPLOM 80 pkt.
 
Chór Katedralny Carmen (Białystok)
Dyrygent – Magdalena Gładkowska
BRĄZOWY DYPLOM 74 pkt.
 
Crux Fidelis (Gdańsk)
Dyrygent – Sebastian Stachura
BRĄZOWY DYPLOM 78 pkt.
 
Zespół Śpiewaczy Apertum Cor (Chór Parafii Matki Bożej Różańcowej w Katowicach Zadolu)
Dyrygent – Kamil Gojowy
SREBRNY DYPLOM 83 pkt.
 
Schola Akademicka Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
Dyrygent – Agnieszka Kowalik
BRĄZOWY DYPLOM 73 pkt
 
Nagrody Specjalne II Ogólnopolskiego Konkursu Chórów On-line „O Crux Ave“ Wysoka 2021:
 
GRAND PRIX – Nagroda Specjalna Ks. Proboszcza Parafii NMP Różańcowej w Wysokiej Pawła Zalewskiego – za najwyższy poziom artystyczny, nagroda finansowa 2000 zł dla Międzyszkolnego Chóru Żeńskiego przy III Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego w Białymstoku – Dyrygent – Anna Olszewska.
 
Nagroda Specjalna Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka – Artura Kłysza za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego, nagroda finansowa 1000 zł dla Zespołu wokalnego Vocore (Warszawa) za kompozycję Szymona Godziemba-Trytka – Mój Òjcze.
 
Nagroda Specjalna Dyrektora Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej Czesława Pająka dla najlepszego dyrygenta, Anny Olszewskiej, nagroda finansowa 1000 zł.
 
Nagroda Specjalna Polskiej Agencji Muzycznej za najciekawszą interpretację utworu o tematyce pasyjnej, nagroda finansowa 500 zł za utwór Piotra Jańczaka „De profundis clamavi“ dla Podkarpackiego Chóru Męskiego (Rzeszów) – Dyrygent Grzegorz Oliwa.
 
Nagroda Specjalna Senatora Henryka Stokłosy za najwyższą punktację w kategorii chórów mieszanych, nagroda finansowa 500 zł dla Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Dyrygent – Michał Sławecki.
 
Nagroda Specjalna Senatora Henryka Stokłosy za najwyższą punktację w kategorii A2 Zespoły wokalne, nagroda finansowa 500 zł dla zespołu Vocore (Warszawa).
 
Nagroda Specjalna Senatora Henryka Stokłosy za najwyższą punktację w kategorii chórów męskich, nagroda finansowa 500 zł dla Podkarpackiego Chóru Męskiego (Rzeszów) – Dyrygent – Grzegorz Oliwa.
 
Nagroda Specjalna Senatora Henryka Stokłosy za drugą punktację w kategorii chórów żeńskich, nagroda finansowa 500 zł dla zespołu Alla Fine (Poznań) – Dyrygent – Laura Stieler-Bilewicz.
 
Nagroda Specjalna Firmy Hjort Knudsen Polen za najwyższą punktację w kategorii chórów dziecięcych, nagroda finansowa 500 zł dla Chóru Dziewczęcego Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego – Dyrygent – Laura Stieler-Bilewicz.
Back to top