Kategoria Aktualności

Miejsce pamięci w Górach Wysockich zostanie odnowione

Zdjęcie przedstawia pomnij w Górach Wysockich

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”  9 czerwca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Wysoka podpisał umowę o dofinansowanie zadania w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju, ze środków…