– Nadchodzące wydarzenia

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU

„LEGENDA WYSOKIEJ I OKOLIC”

 

Cele konkursu

– Rozwijanie wyobraźni i kreatywnego działania uczniów.

– Rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego.
– Podnoszenie poziomu sprawności językowej w obszarze kultury języka.

– Promowanie osiągnięć uczniów.
– Tworzenie płaszczyzny uczestnictwa młodego człowieka w kulturze.

Organizator

Ośrodek Upowszechniania Kultury w Wysokiej.

Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej.

Temat konkursu …

Drodzy Państwo,

Organizatorzy II Ogólnopolskiego Konkursu Chórów On-line „O Crux Ave“ Wysoka 2021 mają przyjemność ogłosić listę chórów zakwalifikowanych do udziału w konfrontacjach w poszczególnych kategoriach:

 

A Chóry mieszane (powyżej 25 osób):

 

Cantores Carvatiani (Gorlice)

Dyrygent Anna Cisoń-Połeć

 

BEL CANTO (Jordanów)

Dyrygent – Ksenia Miśkiewicz

 

Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Dyrygent – Monika Mielko-Remiszewska

 

Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dyrygent – …

Drodzy Przyjaciele muzyki chóralnej.

Pierwsza edycja konfrontacji chórów w oparciu o przesłane pliki video, która zakładała dowolność wyboru repertuaru skupiła łącznie 17 zespołów z całej Polski. Innowacyjna formuła konkursu wygenerowana na zapotrzebowanie dzisiejszych czasów udowodniła jak bardzo brakuje nam wspólnych wydarzeń artystycznych. To niecodzienne wydarzenie nie tylko uaktywniło środowisko chóralne, ale też wzbogaciło przestrzeń mediów społecznościowy …

Drodzy Państwo,
Organizatorzy I Ogólnopolskiego Konkursu Chórów On-line Wysoka 2020 mają przyjemność ogłosić listę chórów zakwalifikowanych do udziału w konfrontacjach:
 

A Chóry mieszane (powyżej 25 osób):

Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej, dyrygent: Mariusz Mróz,
Cantando Canzoni, dyrygent: Dawid Nawalaniec

A1 Chóry kameralne (do 25 osób):

Chór Zamku Kórnickiego „Castellum Cantans”, dyrygent: Dariusz Tabisz …

Back to top